Access Technology har været i Borean Innovations portefølje siden marts 2010 og har været igennem en rigtig god udvikling.  I december 2016 indgik Borean Innovation og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte derfor en aftale om salg af deres ejerandele til iværksætterne og investorkredsen, som investerede i 2011.  Lånet er endeligt tilbagebetalt i februar måned 2017. 

Access Technology udvikler og producerer elektroniske adgangs- og kontrolsystemer baseret på mobilnettet. Der tale om fleksible og innovative løsninger, der kan målrettes og tilpasses bestemte brancher og områder. For eksempel til hjemmeplejen, hvor det mobile adgangssystem er med til at skabe effektivisering, forbedrer arbejdsmiljøet og øger trygheden og sikkerheden for den enkelte borger.

Adgangssystemet erstatter nøgler og nøglebokse og låser op for plejepersonalet. I dagligdagen er nøglekortet, som også fungerer som et ID-kort, det enkle værktøj, som kan låse op alle de steder, hvor plejepersonalet har brug for det.

Stor ros til iværksætterne

Borean Innovations investeringschef Henning Klausen har været bestyrelsesformand i hele forløbet og udtrykker stor tilfredshed med selskabet.

- Det har været et meget spændende og konstruktivt forløb, hvor Thomas Ginnerup og Anders Poder er nogle af de dygtigste iværksættere, som jeg har mødt. De har skabt en unik teknologi, men har samtidig evnet at holde fokus på kundetilfredshed og forretning. Det har derudover været en fornøjelse at samarbejde med Henrik Bærtelsen (repræsentant for investor) i bestyrelsen, som med sin meget konstruktive facon også har bidraget væsentligt til den positive udvikling, siger Henning Klausen.

Borean Innovations direktør, Thor Jespersen, udtrykker også tilfredshed med den gennemførte exit.

- Vi er meget tilfredse med salget af Access Technology og glæder os over selskabets gode udvikling. Vi er er overbevist om, at der er fortsat er rigtig store og interessante udviklingsmuligheder i selskabet, slutter Thor Jespersen.

 

Se, hvordan de ældre i Viborg Kommune får en tryggere hverdag med hjælp fra Access Technology, på TV Midtvest